Outplacement

Outplacement begeleiding

Als je boventallig wordt en je baan kwijtraakt, staat je wereld op de kop. Je staat dan aan het begin van een nieuwe periode in je leven waarvan je de afloop nog niet kan overzien. Hoe ga je om met deze verandering en hoe maak je een nieuwe start? Outplacement begeleiding helpt je daarbij!

Outplacement

 

Hoe ziet het outplacement traject eruit?

In het intakegesprek brengen we samen ( eventueel in overleg met je werkgever) jouw situatie en vraag in kaart en bepalen de doelen waar je aan gaat werken. Een volledig outplacementtraject bestaat uit de volgende fases:

1.Oriëntatie en Zelfverkenning

Eerst besteden we ruim aandacht aan de verwerking van het baanverlies, dit is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Vervolgens gaan we aan het werk om antwoorden te vinden op vragen zoals: “Wie ben ik; wat vind ik belangrijk in het werk; wat zijn mijn talenten, kwaliteiten en ervaringen?” We maken een analyse van je persoonlijke gedragsstijl en de effecten die deze heeft op je omgeving.

Resultaat: een persoonsprofiel.

2. Visievorming

Met behulp van de verkregen inzichten tijdens de zelfverkenning wordt in deze fase dieper ingegaan op de vraag “ Wat wil ik nou echt?”. Diverse mogelijke functies en werkgebieden worden in kaart gebracht, onderzocht en besproken.

Resultaat: visie op je huidige loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en een duidelijk zoekprofiel.

Je bent nu ‘arbeidsmarktklaar’.

3. Arbeidsmarktverkenning en –benadering

In deze fase ga je actief en gericht op onderzoek uit om je verder te oriënteren op de arbeidsmarkt en om je persoonlijke arbeidsmarkt in kaart brengen. Waar en hoe vind ik wat ik echt wil?

We besteden o.a. aandacht aan:

  • het onderzoeken van je kansen op de arbeidsmarkt
  • hoe zoek ik en hoe kan ik gevonden worden
  • het in kaart brengen van je netwerk
  • hoe kun je netwerken en social media gebruiken bij het vinden van een baan
  • het opstellen van je CV en sollicitatiebrief
  • het sollicitatiegesprek

Resultaat: inzicht in de arbeidsmarkt binnen de regio waar je wilt werken en een persoonlijk actieplan om de gestelde doelen te bereiken.

Uitgangspunten van het outplacement traject:

  • De begeleiding en coaching zijn vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
  • De begeleiding is gebaseerd op vertrouwen en gericht op resultaat.
  • Het traject is praktisch en realistisch, positief en toekomstgericht.
  • De beroepscode van NOLOC geeft de garantie dat zorgvuldig met je belangen wordt omgegaan.

De inhoud van het traject is voor iedereen anders. Op basis van jouw behoeftes wordt een traject op maat samengesteld. Het aantal sessies is dus afhankelijk van je situatie, vragen en wensen. Gesprekken en verschillende (huiswerk) opdrachten vormen de basis. Dit kan in persoonlijke gesprekken, via de mail of webcam, wandelend of door het volgen van workshops of trainingen.

Afhankelijk van de situatie duurt een outplacement traject van 6-9 maanden. Vaak worden de kosten van een outplacement traject betaald door de werkgever.