Decaan

Decaan

Het maken van de juiste studiekeuze is niet voor alle leerlingen even eenvoudig. Switchen van studierichting wordt er niet gemakkelijker op gemaakt door de steeds strenger wordende eisen van de Studiefinanciering. Ook het vervoegen van de inschrijftermijn voor hogescholen en universiteiten heeft invloed op het keuzeproces.

En hoe graag u ook zou willen: er is te weinig tijd om alle leerlingen die extra aandacht nodig hebben bij het keuzeproces, intensief te begeleiden. Ondanks de goede hulp van u, uw collega’s en ouders stopt ruim dertig procent van de studenten binnen een jaar met de gekozen studie. Jammer, duur en onnodig.

Studiekeuzecoaching kan uw leerling helpen met het maken van een gefundeerde studiekeuze.

Voor wie?

  • Leerlingen in de (voor)examenklas van het VMBO, HAVO of VWO die een vervolgstudie moeten kiezen.
  • Leerlingen die zijn uitgeloot voor de studie van hun voorkeur en die nu een andere studie moeten kiezen.
  • Leerlingen die een verkeerde studiekeuze gemaakt hebben en overwegen te stoppen (of al zijn gestopt).
  • Leerlingen die een negatief studieadvies gekregen hebben en moeten veranderen van studierichting.

Wil u meer weten? Neem contact op met de Fit Groep Loopbaanadvies.