Outplacement

Outplacement begeleiding

Soms is outplacement niet te voorkomen. Outplacement gaat in veel gevallen gepaard met weerstand en onrust. De wereld van uw medewerker staat op zijn kop. De medewerker staat aan het begin van een nieuwe periode in zijn of haar leven waarvan de afloop nog niet te overzien is.Outplacement

Een outplacementtraject begeleidt uw medewerker(s) zorgvuldig met het verwerken en overwinnen van deze situatie zodat uw medewerker zich weer vol zelfvertrouwen op een nieuwe toekomst kan richten.

Een outplacementtraject wordt in overleg met u en uw medewerker op maat samengesteld en kan worden onderverdeeld in de volgende fases:

1. Oriëntatie en Zelfverkenning

Eerst besteden we ruim aandacht aan de verwerking van het baanverlies, dit is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Vervolgens gaan we aan het werk om antwoorden te vinden op vragen zoals: “Wie ben ik; wat vind ik belangrijk in het werk; wat zijn mijn talenten, kwaliteiten en ervaringen?” We maken een analyse van de persoonlijke gedragsstijl van uw medewerker en de effecten die deze heeft op de omgeving.

Resultaat: een persoonsprofiel.

2. Visievorming

Met behulp van de verkregen inzichten tijdens de zelfverkenning wordt in deze fase dieper ingegaan op de vraag “ Wat wil ik nou echt?”. Diverse mogelijke functies en werkgebieden worden in kaart gebracht, onderzocht en besproken.

Resultaat: visie op de huidige loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en een duidelijk zoekprofiel.

Uw medewerker is nu ‘arbeidsmarktklaar’.

3. Arbeidsmarktverkenning en –benadering

In deze fase gaat uw medewerker actief en gericht op onderzoek uit om zich verder te oriënteren op de arbeidsmarkt en om de persoonlijke arbeidsmarkt in kaart brengen. “Waar en hoe vind ik wat ik echt wil?”

We besteden o.a. aandacht aan:

  • het onderzoeken van de kansen op de arbeidsmarkt
  • hoe zoekt hij/zij en hoe kan hij/zij gevonden worden
  • het in kaart brengen van zijn/haar netwerk
  • hoe kun je netwerken en social media gebruiken bij het vinden van een baan
  • het opstellen van de CV en sollicitatiebrief
  • het sollicitatiegesprek

Resultaat: inzicht in de arbeidsmarkt binnen de regio waar uw medewerker wil werken en een persoonlijk actieplan om de gestelde doelen te bereiken.

Uitgangspunten van het outplacement traject:

  • De begeleiding en coaching zijn vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
  • De begeleiding is gebaseerd op vertrouwen en gericht op resultaat.
  • Het traject is praktisch en realistisch, positief en toekomstgericht.
  • De beroepscode van NOLOC geeft de garantie dat zorgvuldig met de wederzijdse belangen wordt omgegaan.

De inhoud van het traject is voor iedereen anders. Op basis van de behoeftes wordt een traject op maat samengesteld. Het aantal sessies is dus afhankelijk van de situatie, vragen en wensen. Gesprekken en verschillende (huiswerk) opdrachten vormen de basis. Dit kan in persoonlijke gesprekken, via de mail of webcam, wandelend of door het volgen van workshops of trainingen.

Afhankelijk van de situatie duurt een outplacement traject van 6-9 maanden.